Certyfikat suicydologa klinicznego

Certyfikat suicydologa klinicznego mogą uzyskać:

  • psycholodzy – praktykujący w zawodzie co najmniej 5 lat,
  • psychiatrzy – jak wyżej,
  • psychoterapeuci (o innym wykształceniu podstawowym) – posiadający certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, oraz posiadający staż pracy 10 lat w charakterze psychoterapeuty w służbie zdrowia; kandydatury takie będą rozpatrywane indywidualnie, a jednym z głównych czynników będzie udokumentowane zainteresowanie suicydologią przed złożeniem wniosku o uzyskanie certyfikatu.

Certyfikat informuje o wysokich kompetencjach specjalisty w zakresie problematyki samobójstw, w tym o umiejętnościach udzielania pomocy Pacjentom suicydalnym. W procesie certyfikacji PTZS umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji dzięki organizowanym szkoleniom. Więcej.

Droga do certyfikatu nie jest krótka i jesteśmy tego świadomi. Wymaga tego jednak wiedza z zakresu suicydologii, która stanowi obszar bardzo obszerny i skomplikowany. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż dokształcanie się jest wpisane w powyżej wymienione zawody, a jego część jest punktowana w procesie drogi do certyfikatu. Punktowane są więc nie tylko szkolenia prowadzone przez PTZS, ale również wiele innych, które znajdują zastosowanie w suicydologii. Ponadto w drodze do certyfikatu honorowana jest również aktywność kandydata na wielu innych polach poza edukacją własną.

Liczymy na to, iż za kilka lat wyłoni się pierwsza grupa suicydologów klinicznych, którzy uczestnicząc w programie zapobiegania samobójstwom PTZS będą uruchamiali kolejne poradnie suicydologiczne w całej Polsce. Tym samym realizowali będą program zapobiegania samobójstwom opracowany przez PTZS, którego poradnie suicydologiczne stanowią główny trzon – a kształcenie suicydologów jego podstawę.

W związku z tym, iż do certyfikatu liczone są osiągnięcia kandydatów wstecz – czyli wszystko to co robili zanim przystąpili do programu specjalizacji, niektórym kandydatom uzyskanie certyfikatu, od chwili otwarcia do niego drogi, teoretycznie może zająć zaledwie rok czasu. System ten promować więc będzie wiedzę, doświadczenie kliniczne, oraz uprzednie doskonalenie zawodowe kandydata, a także zaangażowanie w problematykę samobójstw w przeszłości, w różnych formach.

W ten sposób PTZS uwypukla i docenia wiedzę oraz doświadczenie kliniczne, które z kolei stanowią rękojmię wysokich kompetencji zawodowych każdego suicydologa klinicznego. Więcej w tym zakresie wyjaśniają kryteria certyfikacji. Więcej.

Menu