Szkolenia indywidualne

Poniżej znajdują się proponowane przez PTZS szkolenia. Należą one do czterech grup:

 • szkolenia obligatoryjne (punktowane), które:
  • są obowiązkowe w procesie certyfikacji,
 • szkolenia uzupełniające (punktowane):
  • umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu suicydologii,
  • mają fakultatywny charakter,
 • szkolenia – różne (niepunktowane do certyfikatu):
  • w większości poruszające ciekawe zagadnienia,
  • pozwalające zdobyć nowe kompetencje i wiedzę,
  • dla różnych grup zawodowych (zależnie od opisu w ofertach),
 • szkolenia dla studentów – niskopłatne (punktowane jeśli dotyczą suicydologii):
  • wzmacniają poczucie wartości zawodowej,
  • poruszające zagadnienia nieobecne na wielu uczelniach.

Szkolenia nie mają terminów. Odbywają się cyklicznie. Każdorazowo, po zebraniu się grupy, chętni będą o tym informowani i ustalony zostanie termin zjazdu.

Zapisanie się na większość szkoleń wymaga członkostwa w towarzystwie – rejestracja jest na stronie internetowej PTZS – zakładka „Dołącz do nas”  link. Korzystanie ze szkoleń bez członkostwa możliwe jest tylko w przypadku szkoleń z grupy „Różne”.

UWAGA – wszystkie szkolenia punktowane mają jednakową cenę zależną od czasu trwania:

 • koszt szkolenia jednodniowego wynosi 310 zł,
 • koszt szkolenia dwudniowego wynosi 620 zł.

W przypadku szkoleń „różnych” oraz „dla studentów”, ich koszt jest wskazany przy ofercie.
Udział we wszystkich szkoleniach potwierdzony jest certyfikatem PTZS.

1. SZKOLENIA OBLIGATORYJNE

Ambulatoryjna diagnoza ryzyka samobójstwa
Zapobieganie samobójstwom w opiece psychiatrycznej szpitalnej
Psychologiczna interwencja kryzysowa wobec Pacjenta suicydalnego
Narracja samobójców
Psychoterapia kryzysowa w problemach suicydalnych
Diagnoza ryzyka samobójstwa u dzieci i młodzieży
Ambulatoryjna diagnoza ryzyka samobójstwa

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan – psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy, skupiający się na szacowaniu ryzyka samobójstwa zarówno w pracy klinicznej, jak i sądowej. Autor licznych publikacji nt. samobójstwa, m.in. książki pt. „Diagnoza ryzyka samobójstwa”. Twórca idei programu zapobiegania samobójstwom w Polsce w postaci tworzenia poradni suicydologicznych.

Szkolenie dwudniowe – 15 godzin (50 pkt. edukacyjnych). Uruchomione zostanie w 2022 roku – lecz aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– uwzględnia prezentację bardzo obszernej wiedzy. We wszystkich znanych zaburzeniach psychicznych zostaną przedstawione czynniki ryzyka samobójstwa, a ponadto w relacji do wielu innych zmiennych: społecznych, osobowych, kulturowych. Uczestnicy zdobędą umiejętność analitycznego szacowania zagrożenia popełnienia samobójstwa u przyjmowanego Pacjenta w wieku dorosłym.

Szkolenie przeznaczone dla osób w trakcie procesu certyfikacji, a dla pozostałych rejestrujących się – tylko dla psychologów.

Zapobieganie samobójstwom w opiece psychiatrycznej szpitalnej

Prowadzący: lek. med. Sebastian Łabuda, psychiatra, biegły sądowy, ordynator oddziału psychiatrii dla dorosłych w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu.

Szkolenie jednodniowe – 6 godzin (25 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia uwzględnia prezentację wiedzy z zakresu m.in.:

 • diagnozy zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem grup skojarzonych z ryzykiem samobójstwa,
 • postępowania w przypadku zagrożenia samobójstwem na oddziale szpitalnym,
 • farmakoterapii prewencyjnej,
 • analizy studiów przypadków,
 • i wiedzy wspartej głównie na praktyce klinicznej.

Szkolenie dla: lekarzy, psychologów i psychoterapeutów.

Narracja samobójców

w przygotowaniu

Diagnoza ryzyka samobójstwa u dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Uruchomione zostanie w 2022 roku. Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
Szkolenie obejmuje wiedzę nową, niefunkcjonującą w powszechnej świadomości specjalistów. W związku z tym, że związek depresji i samobójstwa jest zdezaktualizowany i przeceniany, a formuły udzielania pomocy młodzieży w depresji nie chronią przed samobójstwem (zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia), na szkoleniu zostaną przedstawione rzeczywiste czynniki ryzyka samobójstwa – niezależne od depresji, które się za nią kryją i w przeciwieństwie do niej pozwalają podejmować skuteczną interwencję psychologiczną.

Szkolenie tylko dla członków PTZS

2. SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Terapia ekspozycji śmierci samobójczej
Negocjacje z samobójcą
Samobójstwa w uzależnieniach
Analiza listów pożegnalnych samobójców
Samookaleczenia – poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży
Pomoc psychologiczna samobójcom – metody i techniki
Zjawisko samoagresji w środowisku więziennym
Stres i kryzys w kontekście samobójstw
Krytyczne spojrzenie na dotychczasowe leczenie stanów suicydalnych
Interwencja telefoniczna w kryzysie suicydalnym
Wprowadzenie do problematyki samobójstw dzieci i młodzieży
Suicydologia sądowa
Samouszkodzenia i tendencje samobójcze – diagnoza zjawiska i procedury postępowania
Terapia ekspozycji śmierci samobójczej

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Uruchomione zostanie w 2022/3 roku. Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
Szkolenie warsztatowe, zapoznaje uczestników z metodą krótkiej interwencji (zaledwie kilka sesji, nawet jedna) podejmowanej wobec Pacjenta z aktywnymi tendencjami samobójczymi – posiadającego plan pozbawienia się życia i dążący do jego zakończenia. Terapia ma na celu zredukowanie chęci zabicia się, dlatego szczególną rolę może odnaleźć w ośrodkach interwencji kryzysowej, ale również na oddziałach szpitalnych oraz w PZP.
Jest to metoda autorska prowadzącego, silnie osadzona w wiedzy naukowej, głównie z zakresu: neuropsychologii, psychologii kryzysu oraz suicydologii klinicznej – reakcjach Pacjentów po próbach samobójczych. Wszystkie te elementy łączy w spójną całość i na tej podstawie buduje procedurę przebiegu sesji. Jest ona jednak skuteczna wobec części potencjalnych samobójców (m.in. borderline), dlatego szkolenie obejmuje również wiedzę na ten temat i odpowiednią diagnostykę, którą terapia musi zostać poprzedzona.
W przyszłości, przed szkoleniem, zostaną przedstawione na stronie internetowej i/lub w czasopiśmie naukowym założenia teoretyczne metody.

Szkolenie tylko dla psychologów.

Negocjacje z samobójcą

Prowadząca: mgr Małgorzata Chmielewska, psycholog (Uniwersytet Warszawski), absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, emerytowana, wieloletnia negocjatorka policyjna przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie, w międzyczasie m.in. Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych. Aktualnie wykładowca Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o prowadzącej szkolenie:
https://www.swps.pl/podyplomowe-wykladowcy/14374-chmielewska-malgorzata

Szkolenie jednodniowe online – 10 godzin z przerwami (25 pkt. edukacyjnych). Uruchomione zostanie od razu gdy zbierze się grupa.

Plan szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. Obejmuje ono ukazanie i przyswojenie wiedzy, która jest potrzebna tzw. „Negocjatorom z przypadku” (stosuje się to pojęcie dla odróżnienia od negocjatorów zawodowych, specjalnie do tego wyznaczonych). Jednakże wiedza „negocjatora z przypadku” musi być równie dogłębna, a jego umiejętności pełne – o to dbamy prezentując szkolenie. Negocjatorem z przypadku jest m.in. policjant rozmawiający z samobójcą na dachu, do czasu aż nie zostanie zastąpiony przez funkcjonariusza, który posiada taką funkcję. Negocjatorem z przypadku jest też każda inna osoba, która z racji wykonywanego zawodu może mieć do czynienia z samobójcą chcącym pozbawić się życia i chce poprzez rozmowę go przed tym powstrzymać.
Ta rozmowa, sposób jej prowadzenia, to co należy robić i jak się zachowywać, jest esencją szkolenia z negocjacji z samobójcą.

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych osób z wykształceniem wyższym. Możliwe jest zamówienie szkolenia dla określonych grup zawodowych, np. wychowawców i psychologów Służby Więziennej.

Samobójstwa w uzależnieniach

Prowadząca: mgr Małgorzata Segiet, specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Opolu, biegła sądowa z listy ewidencji w dziedzinie uzależnień, wiceprezes PTZS.

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– Uwzględnia prezentację epidemiologii samobójstw w uzależnieniach, tendencji suicydalnych występujących w poszczególnych uzależnieniach od różnych substancji psychoaktywnych, wpływ przypadkowych przedawkowań na statystyki oraz szacowanie zagrożenia suicydalnego w powiązaniu uzależnień z występującymi u Pacjentów zaburzeniami psychicznymi.

Samookaleczenia – poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży

Prowadząca: mgr Karolina Rakocz, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie, członek założyciel PTZS.

Szkolenie dwudniowe – 15 godzin (50 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– Szkolenie ma charakter warsztatowy z częścią wykładową. Uczestnicy nauczą się stosować poszczególne metody terapeutyczne wywodzące się z teorii schematu oraz terapii dialektycznej, względem dzieci i młodzieży dokonujących samookaleczeń.

Pomoc psychologiczna samobójcom – metody i techniki

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Uruchomione zostanie w 2022 roku – lecz aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Uwzględnia prezentację wszystkich najważniejszych (kilkudziesięciu) technik pomocy psychologicznej, a także przegląd ich skuteczności na bazie literatury naukowej i doświadczeń praktycznych.

Szkolenie dla osób w procesie certyfikacji. Dla pozostałych chętnych – tylko dla psychologów.

Zjawisko samoagresji w środowisku więziennym

Prowadzący: dr Robert Poklek – mjr dr, psycholog, pedagog, dyplomowany trener warsztatów psychologicznych. Do niedawna funkcjonariusz służby więziennej, wcześniej starszy wykładowca Zakładu Szkolenia Penitencjarnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Zasobów Poznawczych Człowieka na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Odbył staż w Norweskiej Akademii Kryminologii (Służb Penitencjarnych); brał udział w krótkoterminowych szkoleniach w ośrodkach szkolenia personelu więziennego we: Włoszech, Turcji, Mołdawii i Rumunii. Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu resocjalizacji i penitencjarystyki. Autor wielu publikacji, m.in. książki pt. „Zarys psychologii penitencjarnej”.

Szkolenie dwudniowe – 15 godzin (50 pkt edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie w psychospołeczną specyfikę środowiska więziennego.
 2. Agresja i przemoc wśród więźniów: przejawy, przyczyny i skutki.
 3. Samoagresja więzienna cz. 1 – przejawy, rozmiary zjawiska, rodzaje samoagresji.
 4.  Samoagresja więzienna cz. 2 – przyczyny i tło psychologiczne.
 5.  Samoagresja więzienna cz. 3 – postępowanie krótko i długofalowe z osadzonym autoagresywnym.
 6. Więzienna profilaktyka samoagresji.
 7. Casus “Samobójstwa… w celi monitorowanej”.

Zajęcia będą miały formę warsztatu przeplatanego mini-wykładami multimedialnymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim: psychologów penitencjarnych, wychowawców zakładów karnych, innych pracowników służby więziennej, psychologów sądowych, a także studentów psychologii i resocjalizacji.

Stres i kryzys w kontekście samobójstw

Prowadzący: Dr Wojciech Wypler, psycholog, psychoterapeuta, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej w Warszawie.

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– Uwzględnia przegląd wszystkich koncepcji stresu i kryzysu oraz ich wpływu na zachowania samobójcze.

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych.

Krytyczne spojrzenie na dotychczasowe leczenie stanów suicydalnych

Prowadzący: mgr Radosław Stupak, psycholog, doktorant w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UJ (promotor: dr. hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ) oraz w Zakładzie Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii UJ (opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Mróz). Studiował także na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen i Uniwersytecie w Groningen. Członek Zarządu International Society of Critical Health Psychology. Publikował m.in. w: Psychiatrii Polskiej, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Theory & Psychology i czasopiśmie Психологический журнал.

Szkolenie dwudniowe – 15 godzin (50 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wynikami badań klinicznych i epidemiologicznych dotyczących skuteczności farmakologicznej prewencji samobójstw. Omówione zostaną także podstawowe kwestie związane z metodologią tego rodzaju badań oraz przełożeniem płynących z nich wniosków na zapobieganie samobójstwom.

Drugim podstawowym, poruszanym na szkoleniu zagadnieniem, będzie praktyka hospitalizacji i przymusowego leczenia pacjentów w stanach suicydalnych. Co nieliczne badania mówią na temat skuteczności takiego podejścia? Czy w ramach dotychczasowych procedur potrafimy rzetelnie ocenić ryzyko samobójstwa? I wiele więcej…, m.in. istniejące propozycje, w tym sprawdzone (m.in. włoska), odmiennych metod leczenia i opieki nad chorymi, a także zapobiegania samobójstwom.

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych.

Interwencja telefoniczna w kryzysie suicydalnym

Prowadzący: mgr Tomasz Górecki, psycholog, socjolog, psychoterapeuta, pracownik Instytutu Psychologii Zdrowia.

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– szkolenie ma w dużej mierze charakter warsztatowy, skupiony na technikach rozmowy z suicydentem, modelach pracy telefonu kryzysowego i strategiach interwencji, w dużej mierze w oparciu o studia przypadków.

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych.

Wprowadzenie do problematyki samobójstw dzieci i młodzieży

Prowadząca: mgr Monika Urbaniak, psycholog, psychoterapeutka zorientowana na pomoc dzieciom, pracownik ośrodka szkolno-wychowawczego w Konarzewie, członek założyciel PTZS.

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych). Zapisy trwają.

Plan szkolenia uwzględnia m.in.:

 • przegląd rodzajów terapii młodych Pacjentów suicydalnych i aktualną ocenę ich skuteczności,
 • wyłonienie czynników ryzyka zachowań samobójczych dzieci i młodzieży,
 • układanie planu interwencji wobec suicydalnych nastolatków, uwzględniając również terapię w przypadku tendencji autodestrukcyjnych (m.in. w anoreksji),
 • współpracę z ich rodziną,
 • interwencje środowiskowe w procesie leczenia,
 • ocenę postępów i zakończenie leczenia.

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych osób udzielających pomocy opisanej grupie wiekowej.

Suicydologia sądowa

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan, mgr Elżbieta Kłosińska – emerytowany psycholog kliniczny, biegła sądowa, wieloletni wykładowca Śląskiej Akademii Medycznej.

Szkolenie jednodniowe (25 pkt. edukacyjnych). Uruchomione zostanie w 2022 roku – lecz aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Na szkoleniu zostaną przedstawione najczęściej opiniowane dla sądów sprawy z zakresu samobójstw, zgodne z wydawanymi przez PTZS ekspertyzami; więcej. W dużej mierze czas poświęcony będzie nauce autopsji psychologicznej.

Szkolenie tylko dla psychologów.

Samouszkodzenia i tendencje samobójcze – diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Prowadzący: Joanna Sikora

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny (25 pkt. edukacyjnych)

Plan szkolenia:
Szkolenie uwzględnia wiedzę dotyczącą samouszkodzeń i tendencji samobójczych. Uczestnicy poznają różnice w zakresie funkcjonowania osób dokonujących samouszkodzeń oraz podejmujących działania samobójcze. Praktyczny aspekt szkolenia koncentruje się na umiejętności przeprowadzenia właściwej diagnozy oraz podejmowania dalszych oddziaływań interwencyjno-terapeutycznych.

Docelowo dla: psychologów pracujących w instytucjach oświatowych, pedagogów, wychowawców i nauczycieli.

3. SZKOLENIA RÓŻNE

Test Rorschacha – metoda Exnera
Prewencja uzależnień w szkole i doraźne interwencje terapeutyczne
Interwencja kryzysowa w praktyce telefonu pomocowego
Art. 70a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Prognozowanie psychologiczno-kryminologiczne
Oferta terapeutyczna dla osób zagrożonych i nadużywających narkotyków
Przemoc w rodzinie – diagnoza zjawiska i procedury postępowania
Test Rorschacha – metoda Exnera

Prowadząca: dr Alicja Czerederecka – psycholog, biegły sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W zakresie testu Rorschacha – korespondent Archiwum Rorschacha, członek Międzynarodowego oraz Europejskiego Towarzystwa Rorschacha oraz wielu innych organizacji. W Polskim Towarzystwie Psychologicznym jest członkiem komisji rekomendującej biegłych sądowych. Od wielu lat pracuje dydaktycznie oraz praktykuje w obszarze psychologii sądowej. Jest autorką ok. 60 prac naukowych, a wśród nich książki, którą należy nabyć w Instytucie Ekspertyz Sądowych przed szkoleniem, pt. „Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera”.

Szkolenie ośmiodniowe, podzielone na dwa zjazdy czterodniowe. Uruchomione zostanie gdy zbierze się grupa. Planowany termin to jesień 2020.

Koszt wyniesie ok 1400-1700 zł – w zależności od liczby uczestników.

Plan szkolenia:
– Uczestnicy zapoznają się i opanują podstawy stosowania testu Rorschacha w diagnozie klinicznej. Na szkoleniu należy posiadać własne tablice (nie jest to wymóg bezwzględny, ale duże ułatwienie) oraz zakupić wspomniany wyżej podręcznik do testu w polskiej wersji językowej.

Szkolenie tylko dla psychologów (wymagany skan dyplomu jednolitych studiów magisterskich w przypadku osób nie będących członkami PTZS).

Prewencja uzależnień w szkole i doraźne interwencje terapeutyczne

Prowadząca: mgr Małgorzata Segiet

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny. Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy o uzależnieniach, czynnikach ryzyka, a także postępowaniu z uczniami zagrożonymi uzależnieniem.

Docelowo dla: psychologów pracujących w instytucjach oświatowych, pedagogów, wychowawców i nauczycieli.

Koszt szkolenia wynosi 310 zł.

Interwencja kryzysowa w praktyce telefonu pomocowego

Prowadzący: mgr Sulimir Szumielewicz, psycholog, psychotraumatolog, pracownik Instytutu Psychologii Zdrowia i Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny. Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy o kryzysach, strategiach interwencji kryzysowej, narzędziach skutecznej komunikacji przez telefon, wiedzy instytucjonalnej i prawnej w pracy interwenta oraz zawiera część związaną z analizą przypadków.

Docelowo dla: wszystkich osób zainteresowanych udzielaniem pomocy w kryzysie przez telefon.

Koszt szkolenia wynosi 310 zł.

Art. 70a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Prowadzący: mgr Małgorzata Segiet

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny. Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– łączy w sobie prezentację regulacji prawnych i kwalifikacji czynów z najważniejszą częścią szkolenia – praktycznymi aspektami realizacji art. 70a.

Docelowo dla: prawników, kuratorów sądowych i funkcjonariuszy policji.

Koszt szkolenia wynosi 310 zł.

Prognozowanie psychologiczno-kryminologiczne

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie dwudniowe. Uruchomione zostanie w 2022 roku – lecz aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Nazwa szkolenia oznacza czynności podejmowanie przez psychologa biegłego sądowego na zlecenie sądu penitencjarnego i karnego. Prognozowanie sprowadza się w wielkim skrócie do wydania opinii dotyczącej skłonności do dokonywania przestępstw przez skazanego lub oskarżonego, a zazwyczaj recydywy. Szkolenie obejmuje wiedzę światową w tym zakresie obejmującą ostatnie 100 lat, a także zapoznanie się z metodami testowymi pomocnymi w szacowaniu ryzyka powielania przestępstw. W części warsztatowej uczestnicy otrzymają dwa najważniejsze testy (agresja i osobowość) i nauczą się je stosować. Ponadto zostaną przedstawione profile zabójców i recydywistów badanych tymi testami, które – wykazują podobieństwo i wspólne cechy dla większości badanych przestępców, co rodzi dla nich nowe zastosowanie (w pozasądowych sprawach, np. adopcyjnych, podejrzenia o stosowanie przemocy itd. – wyniki zbieżne z tymi, jakie osiąga większość poważnych przestępców, mogą przemawiać za ich nowym zastosowaniem).

Szkolenie tylko dla psychologów – m.in. penitencjarnych, sądowych oraz studentów psychologii ostatnich lat.

Koszt szkolenia wynosi 820 zł.

Oferta terapeutyczna dla osób zagrożonych i nadużywających narkotyków

Prowadzący: mgr Małgorzata Segiet

Szkolenie jednodniowe – 7,5 godziny. Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy o:

 • terapeutycznych oddziaływaniach ambulatoryjnych (terapia indywidualna i grupowa),
 • programach rekomendowanych przez KBPN i skierowanych również do młodzieży (Candis, Fred goes on),
 • współczesnych substancjach uzależniających dostępnych na rynku – w tym nowych środkach i „modzie” na różne substancje,
 • formach terapii uzależnień i do kogo są skierowane: pomoc ambulatoryjna, stacjonarna, oddziały dzienne (dla kogo, ile czasu trwa terapia, jakie są jej cele i skuteczność),
 • programie leczenia substytucyjnego (prowadząca jest kierowniczką poradni leczenia substytucyjnego),
 • oddziaływaniach wspomagających terapię uzależnień – detoksykacji, hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych etc.

Docelowo dla: wszystkich osób zainteresowanych udzielaniem pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym.

Koszt szkolenia wynosi 310 zł.

Przemoc w rodzinie – diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Prowadzący: Joanna Sikora

Szkolenie dwudniowe – 15 godzin (50 pkt. edukacyjnych)

Plan szkolenia:

Szkolenie o charakterze warsztatowym z częścią wykładową mające na celu zapoznanie uczestników ze zjawiskiem przemocy w rodzinie – technikami diagnozy systemu rodzinnego oraz konkretnymi procedurami postępowania, m.in. procedura Niebieskiej Karty. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności przeprowadzania diagnozy oraz tworzenia dalszego planu pomocy.

Docelowo dla: wszystkich osób zainteresowanych udzielaniem pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym.

Docelowo dla: psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników socjalnych.

Koszt szkolenia wynosi 310 zł.

4. SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

Wprowadzenie do prognozowania psychologiczno-kryminologicznego
Narkotyki a przestępczość
Psychologia sądowa w praktyce biegłego psychologa
Ciężkie parafilie seksualne
Psychopatia – różnicowanie z normą u recydywistów i zabójców
Wprowadzenie do prognozowania psychologiczno-kryminologicznego

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe (6 godzin). Uruchomione zostanie w 2021 roku – aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla studentów psychologii zainteresowanych psychologią sądową. We wprowadzeniu zostanie zaprezentowana metodologia prognozowania dla sądu penitencjarnego i karnego. Jej zakres to – przewidywanie trwania przemocy (np. domowej), spełnienia groźby karalnej, zagrożenia jakie stwarza prześladowca oraz, jeśli można powiedzieć – klasyczne, przewidywanie recydywy u skazanych za ciężkie przestępstwa.

Koszt szkolenia wynosi 90 zł

Narkotyki a przestępczość

Prowadzący: mgr Małgorzata Segiet

Szkolenie jednodniowe (6 godzin). Zapisy trwają.

Plan szkolenia:
– Szkolenie prezentuje obszerną problematykę wpływu narkotyków na przestępczość w różnym wymiarze tego związku: w przestępstwach dokonywanych w celu zdobycia środków psychoaktywnych, popełnianych pod ich wpływem, w trakcie handlu narkotykami czy przez zmiany w zakresie funkcjonowania psychicznego po ich długotrwałym braniu.

Koszt szkolenia wynosi 90 zł

Psychologia sądowa w praktyce biegłego psychologa

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe (6 godzin). Uruchomione zostanie w 2021 roku – aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Przegląd wszystkich spraw do jakich powoływani są psycholodzy biegli sądowi wraz z zaleceniami konstruowania opinii oraz merytorycznymi wskazówkami diagnostycznymi.

Koszt szkolenia wynosi 90 zł

Ciężkie parafilie seksualne

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe (6 godzin). Uruchomione zostanie w 2021 roku – aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Przegląd wszystkich najcięższych parafilii seksualnych na przykładach sprawców, w dużej mierze seryjnych morderców. Hipotetyczne wyjaśnienie ich charakteru.

Koszt szkolenia wynosi 90 zł

Psychopatia – różnicowanie z normą u recydywistów i zabójców

Prowadzący: mgr Jarosław Stukan

Szkolenie jednodniowe (6 godzin). Uruchomione zostanie w 2021 roku – aktualnie można się zapisywać.

Plan szkolenia:
– Obejmuje diagnostykę psychopatii, w tym różnicową, a także zapoznanie uczestników ze sprawami zabójstw – symulację diagnozy na przykładach.

Koszt szkolenia wynosi 90 zł

Zapisz się na kurs

  Wybierz szkolenie obligatoryjne:

  Wybierz szkolenie uzupełniające:

  Wybierz szkolenie różne:

  Wybierz szkolenie różne:
  Menu