Raporty z badań

W zakresie suicydologii przeprowadzono już dziesiątki tysięcy badań. W tej podzakładce będziemy prezentować wyselekcjonowane, najciekawsze z nich. Będzie to miało formę krótkich opisów, niejako abstraktów, ze wskazaniem oryginalnych źródeł, gdzie można przeczytać całość (czasem po wykupieniu dostępu). Znajdzie się tu również miejsce na podsumowanie ciekawych badań lub teorii opisanych w książkach, łącznie z dawnymi, pochodzącymi nawet z XIX wieku. Nie jest bowiem prawdą, iż suicydologia narodziła się wraz z Emilem Durkheimem, który nomen omen mylił się w sprawach dowiedzionych już w połowie XIX wieku (m.in. względem naśladownictwa społecznego samobójstw).

Raporty z badań również będą cyklicznie aktualizowane. Z każdą aktualizacją będziemy się starać umieszczać zarówno raporty z najnowszych badań naukowych, jak i wyselekcjonowanych – tych dawniejszych.

Raporty z 2020 roku
Raporty z 2019 roku
Raporty z 2019 roku

Inteligencja i kontrola emocjonalna a samobójstwo

Badania prowadzone w Karolinska Institutet (Instytut odpowiedzialny za przyznawanie nagrody Nobla w dziedzinie medycyny) w Szwecji, w 2019 roku, wykazały, iż niski poziom inteligencji oraz kontroli emocjonalnej stwierdzony w adolescencji, przekłada się na zwiększone zagrożenie samobójstwa w późniejszym życiu. Wyniki badań dotyczą mężczyzn.

Zobacz wynik

Efektywność popularnego antydepresanta

Najnowsze badania dotyczące leku antydepresyjnego Sertraliny (SSRI), bardzo popularnego na zachodzie Europy i Wyspach Brytyjskich, opublikowane na łamach Lancetu w 2019, wniosły, że lek ten prawie w ogóle nie wpływa na redukcję objawów depresyjnych (po 6 tygodniach zażywania). Odkryto jednak przy tym, że w pewnym stopniu redukuje poziom lęku i prowadzi do poprawy ogólnego samopoczucia, a tym samym jakości życia Pacjentów – pozostających w depresji.

Zobacz wynik

Myśli samobójcze a ryzyko samobójstwa

Od bardzo dawna uznaje się myśli samobójcze za sygnał zagrożenia suicydalnego. Najnowsze badania wnoszą jednak, że wśród osób doświadczających myśli samobójczych, przez samobójstwo ginie „zaledwie” 1.7% z nich.

Zobacz wynik

Menu