Oddziały

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom zachęca grupy specjalistów do prowadzenia oddziałów PTZS w pozostałych województwach. Zasady tworzenia oddziałów reguluje rozdział V statutu PTZS. Podstawowym wymaganiem jest zgromadzenie się sześciu członków PTZS w jednym województwie. Ponadto istotne jest, iż oddział powstaje tylko tam, gdzie choć jeden z grupy tych członków zdecyduje się prowadzić poradnię suicydologiczną. Tym samym pozostali również będą mogli w niej praktykować.

Tworzenie poradni suicydologicznych w Polsce to podstawowy trzon programu zapobiegania samobójstwom. Oddziały mogą więc powstawać przede wszystkim tylko po to, by po pierwsze zapobiegać samobójstwom w sposób ustalony przez towarzystwo, a po drugie, by w danym województwie zachęcać innych specjalistów do realizowania naszego programu.

Poniżej, w przyszłości, będzie prowadzony spis oddziałów.

Menu