Lista superwizorów

Superwizor suicydolog kliniczny musi zdobyć 2000 pkt. edukacyjnych i mieć co najmniej 15-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z Pacjentami suicydalnymi. Mamy nadzieję, że pierwsi superwizorzy zostaną wyłonieni jeszcze w pierwszej, pięcioletniej kadencji zarządu towarzystwa.

Menu