Poradnie suicydologiczne

Poradnie suicydologiczne stanowią główny element programu zapobiegania samobójstwom PTZS. Tworzone są przez członków towarzystwa, którzy samodzielnie udzielają pomocy psychologicznej zgłaszającym się Pacjentom.
Udzielana pomoc obejmuje:

  1. Sytuacje kryzysu uruchamiające myśli i tendencje samobójcze – są to specyficzne sytuacje, często powiązane z konstytucją Pacjentów, które na skutek stresu bądź kryzysu wyzwalają reakcje suicydalne.
  2.  Chroniczne tendencje suicydalne – czyli wewnętrzną dyspozycję do określonego rodzaju reakcji, tutaj suicydalnych. Dotyczy to m.in. historii prób samobójczych na linii życia i stałego nimi zagrożenia.
  3. Postwencję – czyli pomoc w okresie żałoby po śmierci samobójczej osoby bliskiej. Postwencja stanowi jednocześnie profilaktykę suicydalną.
  4. Samookaleczenia – pomoc psychologiczną oraz psychoterapię w zależności od nasilenia problemu i jego charakteru.
  5. Opiekę pohospitalizacyjną – po pobycie na oddziale psychiatrycznym. Jest to szczególny, prewencyjny element pracy poradni suicydologicznych. Od wielu lat środowisko psychologów i psychiatrów wie o tym, iż szczególnie narażeni na samobójstwo są Pacjenci, którzy opuścili szpital. Największe zagrożenie suicydalne trwa kilka tygodni od opuszczenia placówki. Poradnie suicydologiczne są miejscami, w których Pacjent w owym czasie może otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie, i powinien być do nich kierowany.

Pomoc w poradniach udzielana jest bezpłatnie. Jeśli poradnia suicydologiczna prowadzona jest przy gabinecie prywatnym, na życzenie Pacjenta może to być również wizyta odpłatna (także wówczas, gdy wyczerpią się zakontraktowane z PTZS 4 godziny pracy w każdym tygodniu).

Wybierając poradnię lub kontaktując się z nią należy zorientować się, czy zajmuje się ona grupą wiekową, której problem dotyczy. Niektóre poradnie suicydologiczne specjalizują się wyłącznie w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży lub tylko osobom dorosłym. Dlatego niektóre placówki mają dodatkowe oznaczenia. Generalnie:

  • Poradnia suicydologiczna – oznacza poradnię przyjmującą Pacjentów w każdym wieku,
  • Poradnia suicydologiczna D – oznacza, że przyjmowane są tylko osoby dorosłe,
  • Poradnia suicydologiczna DM – oznacza, że przyjmowane są tylko dzieci i młodzież (zawsze wraz z opiekunem prawnym podczas pierwszej wizyty).
Menu