PTZS

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom z siedzibą w Opolu na ul. Sandomierskiej 4/1 powstało na zebraniu założycielskim w kwietniu 2019 roku. Następnie dnia 30 października 2019 zostało zarejestrowane przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu.
KRS 0000811397
NIP 7543244862
REGON 384738981

https://rejestr.io/krs/811397/polskie-towarzystwo-zapobiegania-samobojstwom?fbclid=IwAR0eI-aUgFBY7VdednvospJlYymJgQlMESEa_t470EW5FOjcBAogMnkuzwY

PTZS tworzą głównie psycholodzy oraz psychoterapeuci, naukowcy i praktycy. Większość z nas od wielu lat jest żywo zainteresowana problematyką samobójstw. Zostało to zwieńczone: publikacjami, badaniami naukowymi oraz działaniami prewencyjnymi i leczniczymi podejmowanymi w praktyce klinicznej.

Wiemy, że zapobieganie samobójstwom musi być wsparte realnymi działaniami. Dlatego nasz program zapobiegania samobójstwom, jak się wydaje jako jedyny, zakłada rzeczywiste niesienie pomocy przez członków towarzystwa osobom zagrożonym samobójstwem. W tym celu narodziła się idea tworzenia poradni suicydologicznych, które stanowią miejsca udzielania pomocy psychologicznej i psychiatrycznej Pacjentom oraz ich rodzinom więcej.

Poradnie suicydologiczne są więc ideą społeczną, u której podstaw leży zrzeszanie się psychologów i świadczenie profesjonalnych usług ukierunkowanych na prewencję suicydalną. Liczymy w tym względzie na dobrą wolę koleżanek i kolegów, którzy zechcą się do nas przyłączyć i ową ideę realizować wspólnie z nami.

Poradnie suicydologiczne nie są przy tym, na etapie deklaratywnym, tworami w pełni rzeczywistymi – jest to system rekomendacji. Powstają więc m.in. przy już istniejących gabinetach prywatnych oraz w instytucjach (miejscach pracy), które wyrażą na to zgodę. Rekomendowana natomiast jest osoba prowadząca poradnię. Zatem po weryfikacji wykształcenia i doświadczenia psychologa, nadawany jest wybranemu przez niego miejscu status poradni suicydologicznej i przyznawany numer ewidencyjny. Innymi słowy są to poradnie, które na etapie tworzenia i prowadzenia, z założenia nie wymagają wkładu finansowego. Liczymy jedynie na chęć niesienia pomocy i poświęcenia odrobiny własnego czasu przez osoby chcące uczestniczyć w naszym programie zapobiegania samobójstwom.

Oczywiście żeby zostać członkiem PTZS nie trzeba prowadzić poradni suicydologicznej. Jest to dobrowolne.

Choć tworzenie poradni suicydologicznych jest naszym głównym celem, PTZS będzie się zajmowało również innymi obszarami i działaniami wpisanymi w statut towarzystwa:

  • zapobieganiem samobójstwom w Polsce poprzez podejmowanie realnych, specjalistycznych działań w praktyce klinicznej – m.in. przez podejmowanie wizyt w instytucjach (np. szkołach), w których istnieje zagrożenie powielania prób samobójczych, co może mieć miejsce po samobójstwach dokonanych,
  • tworzeniem podstaw programów zapobiegania samobójstwom – które w związku z naszym głównym celem, tj. tworzeniem poradni, będą przede wszystkim stanowiły opracowania wytycznych dotyczących postępowania wobec Pacjentów suicydalnych,
  • inicjowaniem i zachęcaniem do podejmowania psychologicznych badań zjawiska samobójstwa – co, jak mamy nadzieję, będzie wynikało ze zrzeszania się psychologów zainteresowanych zjawiskiem i wspólnej pracy,
  • potwierdzaniem wysokich kompetencji i umiejętności praktycznych w obszarze suicydologii u specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego – co ma ścisły związek z poradniami, które za jakiś czas, zgodnie z założeniami, mają być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych suicydologów więcej ,
  • działanie edukacyjno-szkoleniowe skierowane do: specjalistów, pacjentów i społeczeństwa więcej,
  • integrowanie psychologów zainteresowanych suicydologią – przez co mamy nadzieję budować bazy rzetelnej wiedzy,
  • wspieranie zdrowego stylu życia i ukazywanie czynników negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka suicydalnego – jako że zjawisko samobójstwa ma silne konotacje społeczne więcej,
  • przeciwdziałanie negatywnym, suicydogennym zjawiskom społecznym – w tym działalności przestępczej w postaci różnych form nakłaniania do samobójstwa (łącznie z publikacjami i innymi treściami),
  • naukowe wyjaśnianie przyczyn samobójstw, m.in. w kontekście zdrowia v. choroby psychicznej – z czym związany jest paradygmat psychologiczny rozumienia zjawiska samobójstwa, który jest nam bliski więcej.

Polecamy też zapoznanie się ze wskazaną wyżej podzakładką „Misja”, gdzie wyjaśniamy paradygmat, na którym opiera się linia działania towarzystwa.

Menu