Konferencje i wydarzenia

Interdyscyplinarna konferencja naukowa:

Utrata nadziei i pragnienie śmierci – psychologiczne i prawne aspekty samobójstwa

 

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu  13 maja 2022 r. organizuje interdyscyplinarną Konferencję Naukową, zainspirowaną bieżącą sytuacją społeczno-zdrowotną polskiego społeczeństwa pod tytułem:

Utrata nadziei i pragnienie śmierci – psychologiczne i prawne aspekty samobójstwa.

Samobójstwo jest problemem złożonym, zarówno pod względem prawnym, jak i psychologicznym. Z tego względu chcielibyśmy  na samobójstwo spojrzeć szeroko, dostrzegając jego różne, nierzadko skrajne oblicza.

Zasadniczym celem konferencji jest podjęcie tematu samobójstwa jako zjawiska społecznego o szczególnym znaczeniu, dodatkowo uwidocznionym w czasie pandemii,  w sytuacjach zagrożenia fizycznego bezpieczeństwa, w czasie kryzysu społecznego oraz utraty tradycyjnych wartości. Izolacja społeczna, potrzeba zachowania dystansu społecznego, brak możliwości zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, a czasami nawet podstawowych  potrzeb egzystencjalnych w szerokim wymiarze powoduje powstanie poważnego ryzyka samobójczej śmierci. Celem konferencji jest próba naukowej refleksji i  interdyscyplinarne omówienie problematyki samobójczej śmierci w ujęciu: psychologicznym i prawnym.

W części poświęconej psychologicznym aspektom samobójstwa podjęte zostaną zagadnienia związane z oceną stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą i kryzysem suicydalnym. Aspekt prawny konferencji skoncentrowany zostanie na ustaleniu związków przyczynowo – skutkowych  samobójstwa z działaniem lub zaniechaniem innych osób, z konsekwencjami prawnymi ataku samobójczego, czy prawną ochroną osób po próbie samobójczej.

W imieniu zielonogórskiego środowiska naukowego wyrażamy gorącą nadzieję na konferencyjne spotkanie i możliwość akademickiej dyskusji nad jakże ważnymi tematami.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, to znaczy jest możliwość czynnego i biernego udziału w niej za pomocą specjalnie wygenerowanego linku do spotkania oraz bezpośredniego w niej uczestnictwa.

Z tego względu wraz ze zgłoszeniem zwracamy się z prośbą o wskazanie formy uczestnictwa. Szczegółowe dane dotyczące konferencji i aktualne komunikaty znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.ppas.uz.zgora.pl/category/aktualnosci/

Po konferencji planujemy publikację zgłoszonych materiałów.

Z wyrazami szacunku

/ – / dr Alfred Staszak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Menu