Szkolenia i konferencje

Szkolenia na temat samobójstw są od początku wpisane w ideę certyfikacji. Dzięki mim specjaliści mogą zdobyć wymaganą wiedzę, a także dodatkową ilość punktów i skrócić drogę do zdobycia certyfikatu. Tym samym szkolenia są również odpowiednio, ale też w prosty sposób punktowane. Za szkolenie dwudniowe otrzymuje się 50 pkt. edukacyjnych, za jednodniowe 25 pkt.

W procesie certyfikacji część szkoleń jest obowiązkowa. Wynika to z faktu, iż jednym z celów głównych ścieżki jest przygotowanie suicydologa do samodzielnego prowadzenia poradni suicydologicznej. Jako że poradnie są nową formą ośrodków interwencji kryzysowej, obowiązkowa jest wiedza z jej zakresu ukierunkowana na pomoc Pacjentom zagrożonym samobójstwem.

Dodatkowe, obowiązkowe obszary wiedzy zawartej w modułach szkoleniowych, odpowiadają innym rutynowo podejmowanym wobec Pacjenta suicydalnego czynnościom. Łącznie są to:

  • diagnoza stanu psychicznego – w tym rysów klinicznych w osobowości, co ma szczególne znaczenie w suicydologii, a także wykluczania zaburzeń psychotycznych,
  • diagnoza ryzyka samobójstwa – czyli procesu suicydalnego i aktualnego stopnia zagrożenia wystąpienia próby samobójczej (z jak najwyższą pewnością szacowanego prawdopodobieństwa, za które diagnosta bierze odpowiedzialność),
  • psychologiczna interwencja kryzysowa – czyli pomoc ukierunkowana na kryzys i stany dekompensacji emocjonalnej niosące zagrożenie suicydalne,
  • psychoterapia Pacjentów suicydalnych – co związane jest z udzielaniem kompleksowej pomocy Pacjentom, w tym przejawiających chroniczne tendencje suicydalne lub samookaleczających się (w obu przypadkach na dłuższej przestrzeni czasu).

Jednocześnie więc obszary te odpowiadają zadaniom, jakie ma spełniać poradnia suicydologiczna:

  • przyjmowaniu Pacjentów w kryzysie, którzy zgłaszają chęć pozbawienia się życia – stąd pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa jest podstawową i najważniejszą usługą (i dlatego tylko psycholog uruchamia poradnię, lecz współpracuje z innymi specjalistami),
  • udzielaniu pomocy osobom, które przejawiają zachowania autoagresywne i próby samobójcze na linii życia.

Obligatoryjny charakter szkoleń w procesie certyfikacji, w powyższych zakresach, jest więc w pełni uzasadniony. Obligatoryjny charakter szkoleń z wymienionych grup problemowych oznacza również, iż nawet jeśli kandydat w inny sposób uzbierał 1000 punktów edukacyjnych (np. dzięki publikacjom), obowiązkowe szkolenia musi ukończyć.

Poza nimi, PTZS proponuje także szkolenia uzupełniające, które kandydaci wybierają fakultatywnie. W drodze do certyfikatu dzięki szkoleniom maksymalnie można zdobyć 600 pkt. edukacyjnych. Powyżej tej wartości szkolenia nie będą punktowane, aczkolwiek uczestnictwo w nich jest jak najbardziej wskazane ze względów merytorycznych.

Poza szkoleniami obligatoryjnymi i uzupełniającymi, PTZS proponuje jeszcze „szkolenia różne” oraz szkolenia dla studentów – niskopłatne”. Te pierwsze będą promowały wiedzę okołosuicydologiczną, a także ważną z innych względów, m.in.: „zapomnianą”, niedocenianą lub zupełnie nową, nieznaną. Szkolenia dla studentów będą wnosiły wiedzę, która rzadko wykładana jest na uczelniach, a też będzie ważna dla przyszłej praktyki zawodowej lub po prostu ciekawa.

Konferencje natomiast mamy nadzieję organizować w przyszłości. W związku z tym, że kilku członków założycieli towarzystwa to pracownicy naukowi różnych uczelni, PTZS z pewnością będzie zainteresowane również taką formą przekazywania wiedzy i jej wymiany z innymi.

Menu