Blog PTZS

Nasz blog prezentuje wiedzę w pewnym stopniu odbiegającą od zastanej. Wynika to częściowo ze stricte psychologicznego rozumienia zjawiska samobójstwa. Jak wiadomo, psychologia skupia się na wewnętrznych uwarunkowaniach zachowania się człowieka, stąd też taka linia artykułów będzie dominować. Dużo uwagi będziemy również poświęcać wyjaśnianiu natury zaburzeń, które w nauce są wiązane z autodestrukcyjnymi tendencjami. Na blogu znajdzie się również miejsce na poruszanie kontrowersyjnych tematów, jeśli tylko będzie to prowadziło do wzrostu świadomości suicydologicznej.

Artykuły będą co jakiś czas aktualizowane. Nie będą to przy tym pracy naukowe; czasem tylko będą miały taki charakter. Ich podstawową rolą jest bowiem dostarczanie wiedzy ciekawej, ale też użytecznej, którą można zastosować w codziennej praktyce klinicznej.

Menu