Wiedza o samobójstwach

Zakładka z informacjami o samobójstwie jest z pewnością naszą najciekawszą propozycją na stronie PTZS i stale będzie aktualizowana. Podzakładki poniżej prezentujące wiedzę z zakresu samobójstw zostały podzielone na kilka modułów:

  • publikacje członków towarzystwa – by wskazać ciekawą i wartościową literaturę przedmiotu naszego autorstwa (książki oraz artykuły),
  • blog PTZS – ma on zadanie przybliżać i wyjaśniać problematykę samobójstw; znajdą się w nim ciekawe artykuły członków towarzystwa pisane specjalnie na naszą stronę,
  • raporty z badań – ma za zadanie prezentować krótkie podsumowania z najciekawszych badań suicydologicznych zarówno w historii, jak i prowadzonych aktualnie (będziemy dokonywać przeglądu literatury światowej, nowych wyników badań i cyklicznie je umieszczać w tej zakładce),
  • media o PTZS – będzie zawierać nasze oficjalne komentarze ukazujące się w mediach,
  • słownik suicydologii – w którym zawarte będą pojęcia stosowane w suicydologii oraz bliskie tej dziedzinie (m.in. opisujące stany współistniejące z wysokim ryzykiem suicydalnym),
  • i ciekawostki – czyli tło badań suicydologicznych, a także ciekawe, czasem przypadkowe odkrycia.

Suicydologia to ogromny obszar wiedzy, którego nikt dotąd nie próbował podsumować. Naszą ambicją stało się więc ukazanie rozległości tej wiedzy, a także wskazywanie w jej potoku najważniejszych strumieni.

Menu