Ekspertyzy sądowe

Ekspertyzy dla sądów i prokuratur wydawane są przez doświadczonych biegłych sądowych wpisanych na listy przy różnych Sądach Okręgowych oraz Listę Ewidencji Specjalistów Terapii Uzależnień.

Ekspertyzy sądowe wydawane są w sprawach, w których istotne są:

 1. Diagnoza symptomów suicydalnych na podstawie analizy akt.
 2. Rekonstrukcja sylwetki psychologicznej nastolatka po śmierci samobójczej i ustalenie przyczyn zamachu na życie.
 3. Ustalenie związku i stopnia przyczynienia się do śmierć samobójczej osób bliskich.
 4. Autopsja psychologiczna – różnicowanie śmierci samobójczej od zabójstwa.
 5. Diagnoza i rozpoznanie wpływu na samobójstwo uzależnień od: narkotyków, alkoholu, hazardu.
 6. Ustalanie stopnia wpływu uprzednich zdarzeń traumatycznych na zachowania suicydalne.
 7. Różnicowanie samobójstw rozszerzonych i poagresyjnych.
 8. Badania sprawców zabójstw, którzy podjęli nieudane próby samobójcze lub je pozorowali.
 9. Ustalanie związku przyczynowego pomiędzy różnymi formami znęcania się (fizycznego, psychicznego, ekonomicznego, seksualnego), a zachowaniami suicydalnymi ofiar (art. 207§3 k.k.).
 10. Ustalanie rzeczywistego wpływu osób trzecich na zachowania suicydalne w sprawach dotyczących przestępstw z art. 151 k.k. (w przypadku namowy, nakłaniania i udzielania pomocy w samobójstwie).
 11. Ustalanie motywów i skutków odstąpienia od udzielenia pomocy samobójcy w przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa z art. 162 k.k.
 12. Różnicowanie wpływu czynników środowiskowych (socjologicznych) i psychologicznych na zachowania suicydalne kobiet z niechcianą ciążą i dokonujących przerwania ciąży (aborcji).
 13. Oszacowanie zagrożenia suicydalnego u skazanych lub osób długotrwale izolowanych.
 14. Oszacowanie zagrożenia samobójczego u osób chorych, np.: obłożnie lub długotrwale, na nowotwory, psychicznie.
 15. Wykluczanie lub potwierdzanie suicydogennych przyczyn zaginięcia osoby.
 16. Ocena stanu psychicznego testatora po dokonanym samobójstwie (lub podejmującego próby samobójcze).
 17. Ocena poczytalność i jej ograniczenia w listach pożegnalnych i rozporządzeniach na wypadek śmierci (m.in. na podstawie badań tekstu).
 18. Ocena syndromów suicydalnych w rozporządzeniach na wypadek śmierci.
 19. Ocena lingwistyczna: not suicydalnych, listów pożegnalnych i innych dokumentów spisanych przez samobójców.

Aktualnie opiniują:

 1. Mgr Jarosław Stukan – lista biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
 2. Mgr Małgorzata Segiet – Ewidencja Specjalistów Terapii Uzależnień.
 3. Mgr Elżbieta Kłosińska – lista biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
 4. Mgr Marta Furtak – lista biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
 5. Dr Wojciech Wypler – lista biegłych psychologów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 6. Prof. dr hab. Dariusz Galasiński – ekspert niezależny w dziedzinie lingwistyki.

Uwaga! – PTZS nie wydaje opinii dla osób prywatnych.

Menu