Szkolenia dla instytucji

Obecnie szkolenia odbywają się online. Instytucje zachęcamy do zgłaszania własnego, specyficznego zapotrzebowania. W przyszłości możliwe będzie również zamawianie usług grupowych terapeutycznych (redukcja stresu, trening interpersonalny) dla pracowników pracujących w trudnych warunkach.

Odrębny obszar będą stanowiły interwencje psychologiczne po śmierci ucznia w szkole lub pracownika w firmie.

Szkolenie dla Służby Więziennej – psychologów i wychowawców

Zapobieganie samobójstwom u osób pozbawionych wolności
Zapobieganie samobójstwom u osób pozbawionych wolności

Szkolenie dwumodułowe

Zakres szkolenia:
Cel szkolenia podstawowego (20 godz.):

 1. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny stanu psychicznego osadzonego nowoprzyjętego do jednostki penitencjarnej w celu diagnozy ryzyka samobójstwem.
 2. Rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe prowadzące do aktów autoagresji więźniów w trakcie odbywania kary.
 3. Umiejętność prawidłowego zakładania i weryfikowania karty osadzonego zagrożonego samobójstwem (OZS).

Cel szkolenia uzupełniającego – wyłącznie po zakończeniu w/w szkolenia podstawowego (20 godz.):

 1. Skonsolidowanie wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania penitencjarnego z osadzonym zagrożonym samobójstwem.
 2. Uświadomienie zalet i niebezpieczeństw umieszczenia osadzonego zagrożonego samobójstwem w celi monitorowanej.
 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności nt. ważnych aspektów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy w związku z próbą lub samobójstwem osadzonego.

Metodyka szkolenia: praca warsztatowa w grupie 10-12 osób (początkowa dyskusja na forum, mini wykład, analiza przypadku, rozwiązanie problemu – wskazania i zalecenia) – praca w parach wychowawca-psycholog.

Osoba prowadząca szkolenie – dr Robert Poklek, psycholog, pedagog, adiunkt w Zakładzie Nauk o Edukacji na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Wcześniej funkcjonariusz Służby Więziennej, mjr w stanie spoczynku, starszy wykładowca Zakładu Szkolenia Penitencjarnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz pracownik Służby Więziennej. Autor kilku monografii, m.in. “Zarys psychologii penitencjarnej. Pomiędzy teorią a praktyką” oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu penitencjarystyki. W PTZS Przewodniczący Sekcji Suicydologii Sądowej i Penitencjarnej.

Cena szkolenia jest uzgadniana między stronami i zależna od liczby zgłoszonych uczestników.

Szkolenie dla służb i osób pracujących w warunkach obciążających emocjonalnie przez telefon

Czym jest kryzysy psychiczny i suicydalny? Skuteczne narzędzia w komunikacji przez telefon.
Czym jest kryzysy psychiczny i suicydalny? Skuteczne narzędzia w komunikacji przez telefon.

Teoria i praktyka

Szkolenie ośmiogodzinne dla maksymalnie 14 osób.

Zakres szkolenia:

 1. Czym jest kryzys psychiczny i jakie samego rodzaje.
 2. Czego doświadcza osoba w kryzysie psychicznym.
 3. Jak przebiega kryzys.
 4. Interwencja kryzysowa – jej cele, etapy i przebieg.
 5. Gdzie osoba w kryzysie może szukać pomocy – instytucje i procedury.
 6. Jak rozmawiać z osobą w kryzysie psychicznym – przegląd narzędzi skutecznej komunikacji przez telefon (analiza przypadków).
 7. Zachowania samobójcze – analiza zjawiska.
 8. Mity i fakty na temat samobójstw.
 9. Interwencja wobec osoby w kryzysie suicydalnym.
 10. Jak rozmawiać z osobą zagrożoną samobójstwem-analiza przypadków.
 11. Elementy superwizji pracy uczestników.
 12. Materiały poszkoleniowe.

Osoba prowadząca szkolenie – Sulimir Szumielewicz, psycholog, psychotraumatolog, między innymi wieloletni pracownik Kryzysowego Telefonu Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia 116 123, koordynator projektów interwencji kryzysowej przez telefon oraz pracownik Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Koszt szkolenia za jedną godzinę wynosi 300 zł brutto.

Menu